Mărgele ortoedrice

 

Sec. XII î.Chr.
MNIR
Categorie:

Descriere

Mărgele octoedrice din tezaurul de la Hinova, jud. Mehedinți 

Tezaurul de la Hinova

Tezaurul de la Hinova, judeţul Mehedinţi, a fost descoperit de un colectiv de arheologi de la Muzeul Porţile de Fier din Drobeta-Turnu-Severin, care a efectuat săpături într-un castru roman din secolul al III-lea p. Chr. În ziua de 30 iulie 1980, în apropierea unuia dintre turnurile din colţ ale zidului de incintă al castrului, a fost găsit la o adâncime de 1,30 m., un vas ceramic preistoric având forma bitronconică, înalt de 17 cm. În interiorul vasului se afla un tezaur, alcătuit din obiecte de podoabă din aur, fragmente, sârme şi gheme de sârme din aur folosite ca materie primă şi o brăţară din bronz. Pe baza vasului din ceramică şi a tipologiei pieselor ce compuneau tezaurul, caracteristice civilizaţiei tracilor carpato-dunăreni de la începutul primei epoci a fierului, acesta a fost datat în secolul al XII-lea a. Chr. Îngroparea sa după această dată, poate fi pusă în legătură cu evenimentele din ultimul sfert al secolului al XII-lea a. Chr., cunoscute sub denumirea de marile migraţii egeene.

Contact

DESPRE ACEST PROIECT

Muzeul Virtual este un proiect al Muzeului Național de Istorie a României ce prezintă în manieră virtuală principalele expoziții ale MNIR.

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI

Calea Victoriei 12 Sector 3, 030026 București, România.
Tel: +40 21 315 82 07
relatiipublice@mnir.ro

CALL: 021 315 8207

Toate drepturile rezervate de catre Muzeul Virtual 2020.

Contact