Dintre episoadele definitorii pentru istoria modernă românească, Războiul Ruso-Turc (1877-1878) a retrasat hotare și a redistribuit polii puterii în spațiul est-european, în urma căruia Serbia, Muntenegru și România și-au dobândit independența de jure față de Imperiul Otoman. Dată fiind lunga istorie de vasalitate față de Poartă a principatelor române nu demult unificate într-un singur stat, dobândirea suveranității naționale reprezintă o nouă bornă capitală în traiectoria sa, impunând ancorarea sa în mentalul colectiv, deopotrivă pentru contemporani și posteritate.

Lupta pentru independență, dusă în plin veac al națiunilor preocupate să-și afirme supremația, identitatea ori, după caz, neatârnarea, a oferit prilejul imortalizării unei noi ipostaze a poporului, pregătit să-și demonstreze eroismul și sacrificiul pentru neam și țară. Aceste atribute devin laitmotivele repertoriului de imagini care iau naștere în timpul conflictului grație artiștilor deveniți corespondenți de front. Ca un ecou al documentarismul publicistic care a luat amploare îndeosebi în timpul Războiului Crimeii (1853-1856), aceștia au secondat armata română pentru a imortaliza bravura ostașilor împotriva unui inamic istoric. Astfel, gazetarilor presei europene li se alătură cei patru artiști oficiali trimiși pe front: Carol Popp de Szathmari, Nicolae Grigorescu, Sava Henția și George Demetrescu Mirea. Solicitarea a venit din partea prim-ministrului Ion C. Brătianu, la sugestia doctorului Carol Davila, șeful serviciului medical al armatei, care, cu excepția lui Szathmari, pictor și fotograf la Curtea domnitorului Carol I, îi și recomandase pe ceilalți trei artiști.

Ca omagiu la împlinirea a 185 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Grigorescu, respectiv 145 de ani de la emanciparea României de sub dominația otomană, expoziția are în prim plan monumentala lucrare a artistului, Atacul de la Smârdan, aflată în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României.

Contact

DESPRE ACEST PROIECT

Muzeul Virtual este un proiect al Muzeului Național de Istorie a României ce prezintă în manieră virtuală principalele expoziții ale MNIR.

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI

Calea Victoriei 12 Sector 3, 030026 București, România.
Tel: +40 21 315 82 07
relatiipublice@mnir.ro

CALL: 021 315 8207

Toate drepturile rezervate de catre Muzeul Virtual 2020.

Contact