„Genio Helvetico. Ceasuri istorice şi cutii mu­zicale elveţiene din colecţii mu­zeale româneşti” doreşte să ofere pu­blicului şi specialiştilor po­si­bilitatea de a cunoaşte un do­meniu cu totul special al pa­trimoniului cultural comun al României şi Elveţiei – cel al ceasurilor şi cutiilor muzicale elveţiene aflate în colecţii mu­zeale din România.

Expoziţia adună la un loc cea mai mare şi mai valoroasă par­te a ceasurilor şi cutiilor muzicale elveţiene existente în prezent în colecţiile ro­mâneşti. Pe această cale, ex­poziţia reprezintă nu numai o oglindă, destul de fidelă, a evoluţiei industriei de oro­lo­gerie elveţiană de-a lungul a circa două secole şi jumătate (secolul XVIII – prima ju­mă­tate a secolului al XX-lea), dar şi un interesant ba­ro­metru al ritmului modernizării şi gusturilor societăţii.

Pot fi admirate atât ceasuri care au aparţinut unor personalităţi de seamă ale istoriei României: regele Carol I, regina Maria, mitropolitul Veniamin Costachi, Nicolae Titulescu, Armand Călinescu, Gheorghe I. Brătianu, Nicolae Iorga, mareşalul Alexandru Averescu, mareşalul Ion Antonescu, maiorul Dinitrie Giurescu (erou al Războiului de Independenţă), Aurel Vlaicu, Mariana Drăgescu (femeie-pilot în Escadrila Albă, în timpul celui de al Doilea Război Mondial), George Călinescu, Tudor Arghezi, Panait Istrati, Gala Galaction ş.a., cât şi piese „anonime”, spectaculoase prin decor.

Contact

DESPRE ACEST PROIECT

Muzeul Virtual este un proiect al Muzeului Național de Istorie a României ce prezintă în manieră virtuală principalele expoziții ale MNIR.

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI

Calea Victoriei 12 Sector 3, 030026 București, România.
Tel: +40 21 315 82 07
relatiipublice@mnir.ro

CALL: 021 315 8207

Toate drepturile rezervate de catre Muzeul Virtual 2020.

Contact