Vasile Boerescu

 

AMAE

Descriere

Vasile Boerescu

Militant al Revoluției de la 1848 și al Unirii de la 1859, ministru în timpul domniei lui Cuza Vodă și rector al Universității din București (1871-1873), Vasile Boerescu (1 ianuarie 1830 – 18 noiembrie 1883) a fost un reprezentant remarcabil al diplomației independenței naționale a României, în fruntea căreia s-a aflat în două perioade, înainte și după războiul de independență, respectiv între 1873 și 1875 și între 1879 și 1881. În concepția sa, calea diplomatică era aceea pe care trebuia mers pentru a transforma independența națională din ideal în realitate, relevantă pentru susținerea acestei abordări fiind ideea că un congres internațional care să încheie războiul franco-prusac ar fi putut să decidă și sfârșitul dependenței noastre de Imperiul Otoman. Odată cu preluarea portofoliului afacerilor străine s-a orientat spre negocieri directe cu Poarta, plan împărtășit și agreat de principele Carol. În acest sens, parlamentul urma să dea mandat guvernului de a trimite, în mod oficial, la Constantinopol, un reprezentant care să înceapă negocieri în vederea obținerii independenței României prin capitalizarea tributului. Deși în fața acestui demers Austro-Ungaria și Rusia adoptă o atitutine negativă, replica ministrului de externe este una la fel de fermă. La 2 noiembrie 1873 trimitea o circulară reprezentanților puterilor garante la București, prin care le făcea cunoscut că România este o entitate politică deosebită și nu o parte integrantă a Imperiului Otoman. O altă acțiune dimplomatică relevantă a lui Vasile Boerescu a constat în pregătirea condițiilor pentru recunoașterea externă a proclamării României ca regat, act cu semnificație particulară pentru poziția țării într-o Europă monarhică care ar fi permis României, alături de recunoașterea independenței, să joace un rol important în politica sud-est europeană. Vasile Boerescu operat și o schimbare de tactică în afirmarea individualității României pe tărâm economic, rezultatul cel ami spectaculos avându-l Convenția comercială, vamală și de navigație semnată cu Austro-Ungaria în iunie 1875, prin care o mare putere occidentală recunoștea emancipare economică a României de sub tutela Porții, ceea ce a fost, fără îndoială, un pas și spre independența politică a țării.

Contact

DESPRE ACEST PROIECT

Muzeul Virtual este un proiect al Muzeului Național de Istorie a României ce prezintă în manieră virtuală principalele expoziții ale MNIR.

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI

Calea Victoriei 12 Sector 3, 030026 București, România.
Tel: +40 21 315 82 07
relatiipublice@mnir.ro

CALL: 021 315 8207

Toate drepturile rezervate de catre Muzeul Virtual 2020.

Contact