Columna lui Traian (copie MNIR)

 

MNIR

Categorie:

Descriere

Columna în România (V)

Text: Dr. Lucia Țeposu-Marinescu

 

În 1934, executarea unor mulaje din beton armat din inițiativa Vaticanului, mulaje care să permită studierea Columnei, întrucât cele făcute anterior din ghips se deterioraseră, determină relansarea proiectului de a avea o copie a Columnei la București. „Să profităm de lucrările în curs de execuție la Roma – scria Tzigara-Samurcaș –, cât și de curentul unanim favorabil din țară pentru ca să nu scăpăm încă o dată ocazia prielnică de a îmbogăți arhiva documentelor naționale cu reproducerea Columnei Traiane. Ea ne procură cele mai importante mărturii ale glorioasei epoci de plămădire a poporului român“. Un merit de necontestat îl are arheologul Emil Panaitescu, pe atunci directorul Şcolii Române din Roma, care, printr-o serie de memorii adresate Academiei, Ministerului Instrucțiunii Publice, Ministerului de Finanțe, Parlamentului, în anii 1934-1939, obține ca, în 1939, statul român să comande copia Columnei lui Traian unor meșteri de la Vatican, sub supravegherea lui Francesco Mercatalli. Inițial, s-a comandat numai fusul coloanei, apoi și soclul, în eventualitatea unei reconstituiri. Lucrările de reproducere a coloanei s-au făcut în timp de război. Început în anul 1939, fusul a fost terminat în termen de 12 luni, deci in 1940, iar soclul a fost terminat în 1943. Copia Columnei a fost achitată integral de statul român și a costat 4 000 000 lei, respectiv 769 000 lire italiene. Executarea mulajelor a fost urmărită personal de Emil Panaitescu, iar calitatea lucrării a fost verificată de o comisie formată din Guido Galli, directorul tehnic al muzeelor pontificale, Italo Gismondi, arhitect, Giuseppe Lugli, arheolog, Virgil Vătășianu, istoric de artă, și Emil Panaitescu, arheolog. Războiul a făcut ca mulajele după reliefurile Columnei să nu ajungă în țară decât cu mare întârziere. Ele au fost adăpostite în subsolurile Muzeului Lateran, ale Forului lui Traian și în depozitele Palatului Expozițiilor. După multe demersuri și tratative diplomatice, copia Columnei lui Traian a ajuns la București, în iunie 1967, în acest fel împlinindu-se încă unul din dezideratele noastre de veacuri. Imediat după venirea lor, mulajele Columnei au fost expuse în clădirea Muzeului de Istorie a Partidului Comunist, a Mișcării Democratice și Revoluționare din România. Copia realizată la Roma are mari avantaje, întrucât materialul din care este făcută – ciment alb armat, amestecat cu praf de marmură – se apropie ca aspect de cel original; soclul, imitând perfect originalul, dă imaginea exactă a proporțiilor monumentului. Fiecare relief are la partea inferioară un mic postament care permite dispunerea pieselor pe orizontală, dar împiedică reconstituirea Coloanei. Doar la partea superioară piesele sunt oblice, respectând poziția lor în spirala Coloanei.

Contact

DESPRE ACEST PROIECT

Muzeul Virtual este un proiect al Muzeului Național de Istorie a României ce prezintă în manieră virtuală principalele expoziții ale MNIR.

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI

Calea Victoriei 12 Sector 3, 030026 București, România.
Tel: +40 21 315 82 07
relatiipublice@mnir.ro

CALL: 021 315 8207

Toate drepturile rezervate de catre Muzeul Virtual 2020.

Contact
Verified by ExactMetrics