Spadă

 

sec. XVII î.Chr
MNIR
Categorie:

Descriere

Spadă din tezaurul de la Perșinari, jud. Dâmbovița

Spada se păstrează fragmentar , lipsindu-i vârful şi mânerul. Lama este triunghiulară-alungită cu baza lată şi este decorată pe ambele părţi cu o nervură bine reliefată, care se desface în evantai spre bază, fiind flancată, de o parte şi de alta, de câte trei nervuri paralele. Piesa a fost turnată în tipar bivalv şi finisată prin ciocănire şi şlefuire. Lama a fost fixată în garda mânerului prin patru nituri. Spre deosbire de lamă, garda spadei nu a fost finisată pe linia de contact a celor două matriţe. Garda are umeri largi, proeminenţi, uşor arcuiţi concav, în formă de potcoavă aplatizată, cu capetele subţiate, asemănătoare cu forma literei greceşti omega „Ω”. Unicat în Europa, spada prezintă elemente de influenţă miceniană, în special la gardă, ai cărei umeri ascuţiţi şi braţe trase în jos sunt similare mânerelor cu capete afrontate de vulturi de la săbiile mediteraneene, dovedind raprturi strânse între poulaţiile de pe teritoriul actual al României cu cele din Grecia miceniană. O sabie asemănătoare a fost descoperită în mormântul „Delta” din aşa numitul „ cerc de morminte B ”de la Mykene, a cărei gardă are umeri ascuţiţi şi terminaţiile trase în forma literei ”Ω” similar spadei de la Perşinari, deşi motivele decorative diferă, garda celei de la Mykene fiind ornamentată cu protome de lei .

Contact

DESPRE ACEST PROIECT

Muzeul Virtual este un proiect al Muzeului Național de Istorie a României ce prezintă în manieră virtuală principalele expoziții ale MNIR.

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI

Calea Victoriei 12 Sector 3, 030026 București, România.
Tel: +40 21 315 82 07
relatiipublice@mnir.ro

CALL: 021 315 8207

Toate drepturile rezervate de catre Muzeul Virtual 2020.

Contact