Lege de reformă agrară pentru Basarabia

 

1924
MNIR
Categorie:

Descriere

Broșură, Lege de reformă agrară pentru Basarabia, București, 1924

 

Ca parte integrantă a României interbelice, Basarabia a fost una din cele 9 provincii istorice, fiind constituită din 9 judeţe (Bălţi, Cahul, Cetatea Albă, Hotin, Ismail, Lăpuşna, Orhei, Soroca şi Tighina), din 17 oraşe, 3 târguri şi 1.847 de sate, având o suprafaţă totală de 44.422 km2 (15,1 % din suprafaţa totală a României) și o populaţie de 2.864.402 locuitori la recensământul din 29 decembrie 1930 (15,86 % din populaţia totală a României), cu o densitate de 64,5 loc./km2. Din totalul populaţiei, 2.274.000 (85 % din populaţia Basarabiei) locuia în mediul rural şi 368.000 (15 %) în mediul urban. Graţie reformei agrare din 1918-1924, agricultura basarabeană interbelică a reuşit să obţină anual cantităţi mari de produse agricole. Producţia a variat la cereale între 1,5-3,0 milioane tone, la vin între 1,5-3,2 milioane decalitri etc.; faţă de celelalte ţinuturi româneşti, Basarabia deţinea primul loc la cultura plan-telor, fructelor şi viţei de vie. Cu toate că Basarabia a continuat să-şi păstreze un pronunţat caracter agricol, totuşi, judecând situaţia industriei basarabene comparativ cu perioada antebelică, rezultatele devin evidente. Începând cu anul 1919, numărul întreprinderilor industriale a crescut la 147,1%, acela al industriei metalurgice la 151,7%, al industriei textile la 68,7% şi al industriei chimice la 70%. Educaţia în perioada interbelică a făcut, de asemenea, progrese notabile. În anul 1918, în Basarabia funcţionau 1.084 şcoli primare ruseşti şi nici o şcoală primară românească. Numărul analfabeţilor ajungea, mai ales în mediul rural, proporţia de 83% din populaţia masculină şi 96 % din cea feminină. Din aceste motive, guvernele României interbelice au făcut mari eforturi pentru dezvoltarea învăţământului. Legea din 1924 a extins învăţământul general de la 4 la 7 clase şi obligativitatea celui primar de la 12 la 18 ani. În perioada dintre cele două războaie mondiale, alături de şcolile existente au fost construite încă 300 de localuri noi, contribuind esenţial la lupta pentru combaterea analfabetismului.

Contact

DESPRE ACEST PROIECT

Muzeul Virtual este un proiect al Muzeului Național de Istorie a României ce prezintă în manieră virtuală principalele expoziții ale MNIR.

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI

Calea Victoriei 12 Sector 3, 030026 București, România.
Tel: +40 21 315 82 07
relatiipublice@mnir.ro

CALL: 021 315 8207

Toate drepturile rezervate de catre Muzeul Virtual 2020.

Contact
Verified by ExactMetrics