Hanul lui Manuc

 

1837
MNIR
Categorie:

Descriere

Hanul lui Manuc din București, locul unde s‐a semnat Tratatul ruso‐turc din 1812 (desen de Bouquet, litografiat de Ciceri)

Avându-se în vedere că Rusia intrase pentru prima dată în posesia unui teritoriu locuit de o populaţie creştin-ortodoxă care fusese, până atunci, sub dependenţa Porţii, acest fapt a obligat Petersburgul să acorde o atenţie deosebită acestei provincii, căreia i-a revenit rolul de „vitrină” europeană a vastului imperiu. Dovadă a recunoaşterii oficiale a caracterului special al Basarabiei faţă de restul Imperiului o constituie admiterea unei „ocârmuiri deosebite” a acesteia, prin adoptarea, la 1818, a „Aşezământului regiunii înfiinţate Basarabia” – un fel de „constituţie” care prevedea menţinerea vechilor „legi şi obiceiuri” moldoveneşti, precum şi „întrebuinţarea limbii moldoveneşti pe temeiul şi spre întărirea dreptăţilor (…) şi a legiuirilor locului, acele cu multă milostivire lăsate pentru deapururea Oblastei Basarabiei”. Evenimentele imediat următoare au demonstrat, însă, că toate promisiunile autorităţilor Rusiei ţariste de respectare a autonomiei Basarabiei nu au urmărit decât să calmeze spiritele populaţiei, obiectivul major urmărit de acestea constând în integrarea treptată, dar cât mai rigidă în componenţa Imperiului ţarist şi transformarea ei într-o simplă gubernie rusească. În consecinţă, în februarie 1828 este abrogat „Aşezământul regiunii înfiinţate Basarabia” şi înlocuit cu „Regulamentul” lui Voronţov. Conform noului „Regulament”, Basarabia „nu mai urma să fie cârmuită după legile pământene, ci după zacoanele ruseşti ale Împărăţiei.

Contact

DESPRE ACEST PROIECT

Muzeul Virtual este un proiect al Muzeului Național de Istorie a României ce prezintă în manieră virtuală principalele expoziții ale MNIR.

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A ROMANIEI

Calea Victoriei 12 Sector 3, 030026 București, România.
Tel: +40 21 315 82 07
relatiipublice@mnir.ro

CALL: 021 315 8207

Toate drepturile rezervate de catre Muzeul Virtual 2020.

Contact